برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1347 100 1

in the course of


طی، در حین، به هنگام

واژه in the course of در جمله های نمونه

1. In the course of evolution, some birds have lost the power of flight.
[ترجمه ترگمان]در دوره تکامل، برخی پرندگان قدرت پرواز را از دست داده‌اند
[ترجمه گوگل]در جریان تکامل، بعضی پرندگان قدرت پرواز را از دست داده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Duff called me in the course of our conversation.
[ترجمه ترگمان]دف در حین گفتگو با من تماس گرفت
[ترجمه گوگل]داف من را در جریان صحبت ما فرا خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the course of the argument, the most enormous errors of fact simply pullulated.
[ترجمه ترگمان]در این بحث، most اشتباه‌ات در واقع pullulated است
[ترجمه گوگل]در جریان این استدلال، اشتباهات عظیم فراگیر در واقع به سادگی کشف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Several new party members resiled in the course of time.
[ترجمه ترگمان]چند تن از اعضای جدید حزب در طول زمان resiled کردند
[ترجمه گوگل]تعدادی از اعضای حزب جدید در طول زمان مجبور شدند
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با in the course of به فارسی

با گذشت زمان، پس از چندی

معنی کلمه in the course of به انگلیسی

in the course of
• during
in the course of nature
• in the natural order of things
in the course of time
• as the years go by, during the years

in the course of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پویا قهرمان پور
در خصوصِ
میلاد علی پور
در جریانِ
میلاد علی پور
در بحبوحه ی، درخلالِ، در زمانِ
پوریا ف
در طی، در خلال، در طول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in the course of
کلمه : in the course of
املای فارسی : این تاه کرس اوف
اشتباه تایپی : هد فاث زخعقسث خب
عکس in the course of : در گوگل

آیا معنی in the course of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )