برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1323 100 1

in the extreme


به منتهای درجه، به حد افراط

واژه in the extreme در جمله های نمونه

1. Their communication systems are inefficient in the extreme.
[ترجمه ترگمان]سیستم‌های ارتباطی آن‌ها در نهایت بی‌کفایت هستند
[ترجمه گوگل]سیستم های ارتباطی آنها در نهایت ناکارآمد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The journey would be dangerous in the extreme.
[ترجمه ترگمان]سفر در نهایت خطرناک خواهد بود
[ترجمه گوگل]سفر بسیار خطرناک خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This kind of experiment seems cruel in the extreme.
[ترجمه ترگمان]این نوع تجربه بسیار ظالمانه به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]این نوع آزمایش به شدت ظالمانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is inconvenient in the extreme.
[ترجمه ترگمان]این اصلا ناراحت‌کننده نیست
[ترجمه گوگل]این در افراطی ناخوشایند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه in the extreme به انگلیسی

in the extreme
• to a very great degree

in the extreme را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا زنگی‌آبادی
بی نهایت
به منتها درجه
بی حد
به حد افراط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in the extreme
کلمه : in the extreme
املای فارسی : این تاه اکستریم
اشتباه تایپی : هد فاث ثطفقثئث
عکس in the extreme : در گوگل

آیا معنی in the extreme مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )