برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

in the final analysis

in the final analysis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
used to say what is most important after everything has been discussed or considered
when everything has been considered
when all the facts are known or the truth has come to light

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the final analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )