برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - the - grip - of

in the grip of

in the grip of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): گرفتار مشکلات یا شرایط بدی بودن به‌طوری که خارج از کنترل ما باشد.
شدیداً تحت تأثیر چیزی بودن.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/be-in-the-grip-of-sth
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/be-in-the-grip-of-something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the grip of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )