برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

in the interest(s) of something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
برای رسیدن (یا تأمین چیزی)
In the interest(s) of safety, smoking is forbidden.
The race was postponed in the interests of safety.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the interest(s) of something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )