برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - the - lap - of - luxury

in the lap of luxury

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
در ناز و نعمت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the lap of luxury مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )