برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1217 100 1

in the name of god

معنی کلمه in the name of god به انگلیسی

in the name of god
• in god's name, in honor of god, doing something "for god"

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا ایوبی صانع
in His name : بسمه تعالی
mohsen
به نام خدا
جهانگیر کاکاوند
به نام خدا(الله)
محمدرضا ایوبی صانع
In the name of Supreme
محمد امین عباسی
به نام خدا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in the name of god مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )