برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - this - way

in this way

in this way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M
اینگونه
M
به این روش
محیا
با این حال
Elnaziii
به این ترتیب
allahpanah
بدین سان
allahpanah
بدین سان
Allahpanah
بدین سان
صادق جباری
بدین ترتیب، بدین طریق
Ngin
در این صورت
اینجوری

آرش
بدین سان
فاطمه
خوشبختانه
مرجان میری لواسانی
در این راه
چنین
به این وسیله
بله/ چرا / آره
به این ترتیب/ بدین ترتیب
در این روش/ به این روش/ بدین روش
در این صورت/ به این صورت/ بدین صورت
از این طریق/ به این طریق/ بدین طریق
بدین شکل/ به این شکل
حسین رحمانی
در این کاربرد
faezeh
به این صورت
Amir
اینطوری
Atie
بدین ترتیب
اینجوری
به این روش
به این وسیله
بله
چرا
به این ترتیب
در این صورت
از این طریق
به این شکل
محدثه فرومدی
بدین شیوه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in this way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )