برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1182 100 1

in tune with

معنی کلمه in tune with به انگلیسی

in tune with
• in harmony with, in agreement with, in accordance with
in tune with the times
• suited to the day and age in which one lives

in tune with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرزو نوری
هماهنگ با ....
s88
1- هماهنگ بودن (با)
2-خواندن (با) خوانش داشتن(با)
3-جور بودن (با)
4-سازگار بودن (با)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in tune with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )