برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1274 100 1

inappropriately


بطور غیر مقتضی

واژه inappropriately در جمله های نمونه

1. She was inappropriately dressed for a funeral.
[ترجمه ترگمان]او لباس عزا بر تن داشت و لباس عزا بر تن داشت
[ترجمه گوگل]او به طور نامناسب برای یک مراسم تشییع جنازه لباس پوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chris totally misjudged the situation and behaved quite inappropriately.
[ترجمه ترگمان]کریس کاملا در مورد این وضعیت قضاوت کرد و کاملا نامناسب رفتار کرد
[ترجمه گوگل]کریس کاملا وضعیت را نادرست و کاملا نادرست رفتار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was dressed inappropriately for the heat in a dark suit.
[ترجمه ترگمان]لباس نامناسب برای گرما در کت و شلوار تیره پوشیده بود
[ترجمه گوگل]او به طور نامناسب برای گرما در کت و شلوار تاریک لباس پوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When intensive care or emergency surgery are used inappropriately doctors sometimes offer as an excuse their uncertainty about the law.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که مراقبت‌های شدید و یا جراحی اورژانسی به طور نادرست مورد استفاده قرار می‌گیرند، گاهی پز ...

معنی کلمه inappropriately به انگلیسی

inappropriately
• incorrectly, improperly; incongruously; unsuitably

inappropriately را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا
غیر ضروری
مهدی
نامناسب،ناکافی
جهان
ناجور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inappropriately
کلمه : inappropriately
املای فارسی : اینپپرپریتلی
اشتباه تایپی : هدشححقخحقهشفثمغ
عکس inappropriately : در گوگل

آیا معنی inappropriately مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )