برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1317 100 1

inception

/ˌɪnˈsepʃn̩/ /ɪnˈsepʃn̩/

معنی: سر، اکتساب، اغاز، شروع، اصل، دریافت، درجه گیری، بستن نطفه
معانی دیگر: آغاز، در زایش، تکوین، هستی دهی

بررسی کلمه inception

اسم ( noun )
• : تعریف: the start or beginning of something; outset.
مترادف: beginning, commencement, first, onset, outset, start
متضاد: end, termination
مشابه: arrival, birth, dawn, debut, genesis, germ, opening, origin

- The society has accepted both male and female members since its inception in 1885.
[ترجمه ترگمان] جامعه از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۸۸۵، هر دو عضو زن و مرد را پذیرفته‌است
[ترجمه گوگل] جامعه پس از آغاز فعالیت در سال 1885، اعضای مرد و زن را پذیرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه inception در جمله های نمونه

1. the inception of ideas
در زایش اندیشه‌ها

2. the project's inception
آغاز طرح

3. Since its inception the company has produced 53 different aircraft designs.
[ترجمه ترگمان]این شرکت از زمان تاسیس خود ۵۳ شرکت مختلف را تولید کرده‌است
[ترجمه گوگل]از زمان آغاز فعالیت این شرکت، 53 طرح مختلف هواپیما را تولید کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Since its inception in 196 the company has been at the forefront of computer development.
[ترجمه ترگمان]از زمان تاسیس این شرکت در ۱۹۶ شرکت، شرکت در خط مقدم توسعه کامپیوتر قرار داشته‌است
[ترجمه گوگل]از زمان آغاز آن در سال 196، این شرکت در خط مقدم توسعه کامپیوتر بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Julia's worked for that company from its inception.
[ترجمه ترگمان]جولیا برای این شرکت از inception کار می‌کرد
[ترجمه گوگل]جولیا برای آن شرکت از ابتدای کارش کار کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف inception

سر (اسم)
slide , secret , edge , end , mystery , point , acme , top , head , tip , inception , beginning , chief , origin , apex , vertex , cover , corona , incipience , headpiece , extremity , glide , piece , flower , lid , pate , noddle , pash , plug , inchoation , lead-off , nob , noggin , sliding
اکتساب (اسم)
attainment , acquisition , inception
اغاز (اسم)
prime , inception , beginning , dawn , getaway , alpha , start , commencement , birth , aurora , authorship , outset , exordium , preface , instep , jump-off , lead-off , venue
شروع (اسم)
onset , inception , beginning , alpha , start , resumption , proem
اصل (اسم)
point , quintessence , inception , principle , real , maxim , axiom , germ , origin , root , stem , radical , element , strain , authorship , provenance , fatherhood , paternity , mother , motif , principium , rootstock
دریافت (اسم)
reception , inception , perception , discernment , comprehension , receipt , percipience , sentience
درجه گیری (اسم)
inception
بستن نطفه (اسم)
inception

معنی کلمه inception به انگلیسی

inception
• beginning, opening, commencement
• the inception of an institution or activity is its start; a formal word.
inception of a party
• establishment of a political party

inception را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ترانه
تلقین
فرزاد زارع
دقیقا معنیش میشه تلقین نه چیز دیگه بلکه اصلی همین تلقین خودمونه(البته به جز معانی اصلی و ترجمه های موجود، بلکه این معنی به ویژه از فیلم امریکایی برگرفته شده است، معنی جدید.)
سید علی شجاعی
کلمات انگلیسی در متون مختلف میتونن معانی متفاوتی داشته باشند ، مثلا در متن زیر
Since the inception of global
industrialization
از زمان آغاز صنعتی سازی جهانی .پس معنی آغاز هم میدهد .
mehdi
سلام.
معنی این کلمه میشه راه اندازی
که در longman, cambrdige هم همین معنی اومده
the start of an organization or institution:
و معنی دیگری ندارد.
رهی
نطفه..سر آغاز..شروع به تکثیر.کاشت یک ایده وتکثیر سریع آن چون یک نطفه ویروسی. دفیلیم نولان این معنی رو میده وتلقین ترجمه بسیار اشتباه وبدیه اما دور از مضمون هم نیست.
هیوا
یعنی تلقین
محمد ضیایی بیگدلی
پیدایش- ظهور- آغاز به کار- بدو تولد
مجید فلاحی
تو تمام دیکشنری های معتبر دنیا این لغت معنی پیدایش و یا سرآغاز میده. از گوگل که دیگه معتبرتر نداریم‌... اونجا هم هیچ معنی جز سرآغاز نمیده.. من نمیدونم چرا یه سریا آمار غلط میدن و میگن معنی تلقین میده!!!
مهسا امینی
1-starting point
-نقطه‌ی شروع
-سرآغاز
2-The introduction of someone to a particular activity or skill:
-شروع به کاری ،برای اولین بار

3-Something that arouses action or activity
تحریک کردن/براگیختن
-انگیزه/محرک
آرمان
شکل گیری
بهار
کسانی که میگن تلقین، به خاطر فیلم تلقین اثر کریستوفر نولان میگن.درستش سرآغازه،تکوین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inception
کلمه : inception
املای فارسی : اینکپتین
اشتباه تایپی : هدزثحفهخد
عکس inception : در گوگل

آیا معنی inception مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )