برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1278 100 1

increase

/ˌɪnˈkriːs/ /ɪnˈkriːs/

معنی: فزونی، افزایش، اضافه، ترقی، توسعه، رشد، تکثیر، ترفیع دادن، توانگر کردن، تکثیر کردن، زیاد شدن، توسعه دادن، افزودن، زیاد کردن
معانی دیگر: زیاد کردن یا شدن، افزایش یافتن، اضافه کردن یا شدن، نمو کردن، والیدن، افزودگی، گوالش، (قدیمی) زاد و ولد

بررسی کلمه increase

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: increases, increasing, increased
• : تعریف: to make larger or more numerous.
مترادف: add to, augment, boost, build, enlarge, expand, jack up, multiply
متضاد: decrease, diminish, lessen, lower, reduce, taper
مشابه: accelerate, advance, aggrandize, amplify, elevate, escalate, hike, intensify, magnify, proliferate, raise, swell, up

- I can't afford the bike I wanted since the company increased the price.
[ترجمه ترگمان] از وقتی که شرکت قیمت رو افزایش داد من نمی‌تونم دوچرخه‌سواری کنم
[ترجمه گوگل] من نمی توانم دوچرخه ای را که می خواستم بپردازم زیرا این شرکت قیمت را افزایش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The university has slowly increased the number of women on the faculty.
[ترجمه ترگمان] این دانشگاه به آهستگی تعداد زنان در دانشکده را افزایش داده‌است
[ترجمه گوگل] دانشگاه به آرامی تعداد زنان در دانشکده را افزایش داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The management was forced to increase wages for many of the workers.
[ترجمه ترگمان] مدیریت مجبور به افزایش دستمزدها برای بسیاری از کارگران شد
[ترجمه گوگل] مدیریت مجبور شد برای بسیاری از کا ...

واژه increase در جمله های نمونه

1. an increase in pregnancies
زیاد شدن (تعداد) آبستنی‌ها

2. an increase in the population
ازدیاد جمعیت

3. an increase in the size of the student body
افزایش تعداد دانشجویان

4. an increase of ten percent
افزایش ده درصد

5. don't increase your speed any more!
سرعت خود را زیادتر نکن‌!

6. fertilizers increase the fertility of the soil
کود باروری زمین را زیاد می کند.

7. population increase
افزایش جمعیت

8. to increase (or decrease) prices
قیمت‌ها را بالا (یا پایین) بردن

9. to increase (or decrease) taxation
مالیات را اضافه کردن (یا کاستن)

10. to increase the city's take from gambling
درآمد شهر از محل قماربازی را بیشتر کردن

11. a fivefold increase
افزایش پنج برابر

12. a fourfold increase in the number of the peo- ple who leave the country
چهار برابر شدن تعداد کسانی که کشور را ترک می‌کنند

13. a modest increase in salaries
...

مترادف increase

فزونی (اسم)
abundance , affluence , exuberance , excess , increase , enlargement , nimiety
افزایش (اسم)
amplification , augmentation , increase , addition , gain , intensification , accession , increment , growth , addendum , accretion , summation , enhancement , adjunction , auxesis , multiplication , scale-up
اضافه (اسم)
augmentation , excess , increase , addition , surplus , overplus , effusion , plussage
ترقی (اسم)
increase , progress , development , increment , growth , ascent , success , boost , advancement , rise , promotion , lift , pickup , jump , procession
توسعه (اسم)
amplification , increase , enlargement , extension , development , increment , expansion , outreach , outspread
رشد (اسم)
increase , development , growth , formation , pickup
تکثیر (اسم)
increase , propagation , reproduction , multiplication , duplication , proliferation , pullulation
ترفیع دادن (فعل)
increase , promote , elevate , pedestal
توانگر کردن (فعل)
increase , enrich
تکثیر کردن (فعل)
increase , propagate , duplicate , multiply , reproduce , mimeograph
زیاد شدن (فعل)
increase , gain , augment , grow , mount , proliferate , wax
توسعه دادن (فعل)
increase , enlarge , expand , develop , extend , outstretch
افزودن (فعل)
inset , increase , adjoin , add , enhance , augment , append , eke , subjoin , aggrandize , amplify , put on , imp , preponderate , redouble
زیاد کردن (فعل)
increase , raise , add , enhance , augment , propagate , boost , heighten

معنی عبارات مرتبط با increase به فارسی

روبه افزایش، رو به تزاید
افزایش حقوق، اضافه حقوق

معنی increase در دیکشنری تخصصی

increase
[برق و الکترونیک] افزایش
[ریاضیات] اضافی، ازدیاد، افزایش دادن، افزایش یافتن، صعود کردن، افزودن، ترقی کردن، افزایش، نمو کردن
[عمران و معماری] روش افزایش-کاهش
[زمین شناسی] افزایش برد تزریق
[زمین شناسی] افزایش مطلق افزایش عددی نماگر مورد نظر در فاصله دو یا چند سرشماری است که از تفاوت رقم سال ابتدا با سال انتها به دست آمده است.
[عمران و معماری] رشد سالیانه
[ریاضیات] متوسط میزان افزایش، نمو متوسط، نمو میانگین
[زمین شناسی] رشد و نمو یا افزایش محوری نوعی از رشد و نمو (تشکیل شاخه ای corrallites) در Coralla که بوسیله حضور و بروز دیواره های جداکننده بین کورالیتهای تازه تشکیل شده در محور کورالیت ماده، تشخیص داده می شود.
[برق و الکترونیک] افزایش بار
[ریاضیات] افزایش ماکزیمم
[ریاضیات] اضافه حقوق، اضافه دستمزد
[ریاضیات] نمو
...

معنی کلمه increase به انگلیسی

increase
• growth, expansion; addition; enlargement; escalation; reproduction
• enlarge, add to, augment; multiply; raise, heighten, intensify
• if something increases, or if you increase it, it becomes larger in amount.
• an increase is a rise in the number, level, or amount of something.
• if something is on the increase, it is becoming more frequent.
increase amount of loan guarantees
• enlarge the total surety placed for a loan
increase housing
• enlarge housing options
increase in unemployment
• rise in the rate of people unable to find work
increase of index rate
• increase of the rate of inflation
increase of quotas
• raising the required amount; raising the permitted maximum
increase one's efforts
• work harder, try harder
increase one's pace
• move faster
increase reparations
• increase the total of compensation, increase damage payments
capital increase
• increase in one's property or holdings
natural increase
• internal growth, rate of population growth by childbirth
on the increase
• increasing, growing larger, multiplying
steady increase
• constant rise, constant increase
will increase
• will grow, will become larger

increase را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پری
زیاد شدن
ابوالفضل
افزایش دادن
فرناز حسینی قلعه جوقی
Become more
دانیال م
تزاید، فزونی، زیادت
fateme7
opposite of decrease
ali
زیاد شدن
😀مریم
افزایش یافتن
سهیل نشتا رحیمی
افزایش
سید محمد صادق ال صاحب الفصول تودشکچویی😂😂
زیاد شدن
Fati
Become more or greater
مهدیه
افزایش
dorsa
انباشتن
Mahdi
شیوع
Matin
افزایش
محدثه فرومدی
بالا رفتن،بالا بردن، ارتقا دادن، ارتقا یافتن
Bardia
افزایش
زیاد شدن
Become more and more
tinabailari
ازدیاد ، افزایش یافتن
the number of cheetahs will increase in future
تعداد یوزپلنگ ها در آینده افزایش خواهد یافت 🈚️
Sara
Grow up

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی increase
کلمه : increase
املای فارسی : اینکریس
اشتباه تایپی : هدزقثشسث
عکس increase : در گوگل

آیا معنی increase مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )