برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

indie


مخفف: (خودمانی) استقلال

واژه indie در جمله های نمونه

1. The popularity of indie bands has soared in recent years.
[ترجمه ترگمان]محبوبیت گروه‌های ایندی در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است
[ترجمه گوگل]محبوبیت گروه های انی در سال های اخیر افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bands like 'James' introduced the craze for indie music.
[ترجمه ترگمان]گروه‌هایی مانند جیمز اشتیاق برای موسیقی ایندی را معرفی کردند
[ترجمه گوگل]گروه هایی مانند 'جیمز' این شوخی را برای موسیقی انجی نشان دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their sound, previously user-friendly indie guitar pop, is now deeply mood-led and spine-tinglingly atmospheric, ethereal master class stuff.
[ترجمه ترگمان]صدای آن‌ها، که قبلا کاربر پسند ایندی بود، در حال حاضر عمیقا تحت شرایط روحی و ستون فقرات قرار دارد
[ترجمه گوگل]صدای آنها، قبلا کاربرپسند سرگرم کننده گیتار پاپ، در حال حاضر عمیقا خلق و خوی رهبری و ستون فقرات، کت و شلوغ جوی، مواد اکتیو استاد کلاس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What makes a successful indie label?
[ترجمه ترگمان]چه چیزی یک ب ...

معنی کلمه indie به انگلیسی

indie
• independent film, film not produced my a major commercial movie studio; independent record label, recording company that is not owned by a major corporation (slang)

indie را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

.
سبک موسیقی
Nnn
مستقل بودن یا حضور داشتن
محمدرضا قریشی
فیلم یا موسیقی (برای اشاره به آثار تولید شده توسط کمپانی های کوچک و کمتر شناخته شده استفاده میشود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی indie
کلمه : indie
املای فارسی : ایندی
اشتباه تایپی : هدیهث
عکس indie : در گوگل

آیا معنی indie مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )