برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

indigestion

/ˌɪndaɪˈdʒest͡ʃən/ /ˌɪndɪˈdʒest͡ʃən/

معنی: سوء هاضمه، بد گواری، دیر هضمی، رودل
معانی دیگر: گوارش ناپذیری، هضم ناپذیری، ناگوارایی

بررسی کلمه indigestion

اسم ( noun )
مشتقات: indigestive (adj.)
(1) تعریف: inability to digest, or difficulty in digesting food.

(2) تعریف: an instance of discomfort caused by this difficulty.

واژه indigestion در جمله های نمونه

1. acid indigestion
سو هاضمه‌ی اسیدی،ترش کردن

2. A food that is too fatty may cause indigestion.
[ترجمه ترگمان]غذایی که بیش از حد چرب است ممکن است موجب سو هاضمه شود
[ترجمه گوگل]مواد غذایی که بیش از حد چرب هستند ممکن است باعث سوء هاضمه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Do you suffer from indigestion after you have eaten?
[ترجمه ترگمان]بعد از اینکه غذا خوردی سو هاضمه داری؟
[ترجمه گوگل]آیا بعد از خوردن غذا از سوء هاضمه رنج می برید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was prone to indigestion after rich restaurant meals.
[ترجمه ترگمان]او پس از غذاهای رستوران‌های ثروتمند مستعد سو هاضمه بود
[ترجمه گوگل]او بعد از غذا های غنی از رستوران سوء تغذیه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Rich food always gives me indigestion.
[ترجمه ترگمان]غذاهای چرب همیشه به من سو هاضمه می‌دهند
[ترجمه گوگل]غذای غلیظ همیشه باعث سوء هاضمه می شود ...

مترادف indigestion

سوء هاضمه (اسم)
cachexia , cachexy , indigestion , dyspepsia
بد گواری (اسم)
indigestion , dyspepsia
دیر هضمی (اسم)
indigestion
رودل (اسم)
indigestion

معنی indigestion در دیکشنری تخصصی

indigestion
[علوم دامی] بدگوارشی ، سوءهاضمه .

معنی کلمه indigestion به انگلیسی

indigestion
• difficulty in digesting food, dyspepsia
• indigestion is pain that you get when you cannot digest food.

indigestion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Matin
سوء هاضمه، بد گواری، دیر هضمی، رودل
difficulty in digesting food
متین خدایی
سوء هاضمه، رودل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی indigestion
کلمه : indigestion
املای فارسی : ایندیگستین
اشتباه تایپی : هدیهلثسفهخد
عکس indigestion : در گوگل

آیا معنی indigestion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )