برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

individuals who are perceived as influential

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رضا کاملان
اشخاصی با نفوذ یا قدرتمند تلقی یا تصور می شوند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی individuals who are perceived as influential مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )