برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1290 100 1

induced

واژه induced در جمله های نمونه

1. partition induced by statistics
(ریاضی) افزار القا شده توسط آمار

2. religion induced kindness in him
دین در او مهربانی ایجاد کرد.

3. the conditions that induced many young people to emigrate
شرایطی که خیلی از جوانان را ناچار به مهاجرت می‌کرد.

4. What induced you to do such a foolish thing?
[ترجمه ترگمان]چه چیز باعث شد چنین کار احمقانه‌ای بکنی؟
[ترجمه گوگل]چه چیزی شما را به انجام چنین چیزی احمقانه تحمیل کردید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Opacity of the eye lens can be induced by deficiency of certain vitamins.
[ترجمه ترگمان]شفافیت ذره‌بین چشمی را می توان با کمبود ویتامین‌های خاصی القا کرد
[ترجمه گوگل]لنز چشمی را می توان با کمبود ویتامین های خاص القا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They induced her to take the job by promising editorial freedom.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها او را وادار کردند که با وعده دادن به آزادی سرمقاله، این کار را انجام دهد
[ترجمه گوگل]آنها او را وادار به انجام کار با آزادی بیان نوشتاری کردند
[ترجمه شما] ...

معنی induced در دیکشنری تخصصی

induced
[برق و الکترونیک] القا شده
[ریاضیات] انگیخته، القاء شده، القایی
[ریاضیات] القاء شدن توسط، القایی توسط
[برق و الکترونیک] بار القا شده - بارالقایی بار الکتروستایکی که توسط میدان الکتریکی روی یک جسم تولید می شود .
[برق و الکترونیک] رسانایی القا شده
[عمران و معماری] ترک خوردگی القایی
[برق و الکترونیک] جریان القا شده - جریان القایی جریان تولید شده در یک رسانا توسط میدان الکترو مغناطیس متغیر با زمان . در گرمایش القایی از این روش استفاده می شود .
[زمین شناسی] کشش یا مکش مصنوعی هوا ، مکش اجباری هوا
[عمران و معماری] مقاومت ایجاد شده
[زمین شناسی] مقاومت ایجاد شده
[برق و الکترونیک] گسیل الکترون القایی گسیل الکترونها در اثر برخورد پرتوهای ایکس به نمونه ای از ماده ی مورد مطالعه . گستره ی انرژِ الکترونهای گسیل شده به ترکیب شیمیایی بستگی دارد . در طیف سنجها استفاده می شود .
[برق و الکترونیک] نیروی محرکه الکتریکی القا شده
[ریاضی ...

معنی کلمه induced به انگلیسی

induced
• caused, brought about, produced; produced by induction (physics)

induced را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

r.hashemi
وارد شده،اعمال شده
Hanife.m
آمار:افراز شده
صادق جباری
ناشی از
محمد مولاییان
نشان داده می شوند، ظاهر شدن
مبینا
القا شده
کاوه
حاصل از
Results induced
نتایج حاصل از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی induced مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )