برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

inertization

inertization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی inertization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )