برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

infera

infera را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
پایین - زیر - مادون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی infera مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )