برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1341 100 1

information science


(کامپیوتر و مخابرات - دانش گرداوری و ذخیره و بازیابی اطلاعات) داده شناسی، آگهداشت شناسی، علم اطلاعات (information technology هم می گویند)

واژه information science در جمله های نمونه

1. Sources of information in librarianship and information science.
[ترجمه ترگمان]منابع اطلاعاتی در کتابداری و اطلاع‌رسانی
[ترجمه گوگل]منابع اطلاعاتی در کتابداری و اطلاع رسانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Many have degrees in computer or information science, computer information systems, or data processing and have experience as computer programmers.
[ترجمه ترگمان]بسیاری در علوم کامپیوتر یا اطلاعات، سیستم‌های اطلاعات کامپیوتر، یا پردازش داده‌ها مدرک دارند و به عنوان برنامه نویسان کامپیوتر تجربه دارند
[ترجمه گوگل]بسیاری از آنها در رشته کامپیوتر و یا علوم اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات کامپیوتری یا پردازش داده ها تجربه می کنند و به عنوان برنامه نویسان کامپیوتر تجربه دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Information science regards solving the contradictions between information producing and information utilizing as its basic tasks all the while from its birth and owns stable subject field.
[ترجمه ترگمان]علم اطلاعات، حل و فصل تناقضات میان تولید اطلاعات و اطلاعات کاربرد را به عنوان وظایف اصلی خود در تمام مدت از زمان تولد خود و صاحب زمین مورد نظر در نظر می‌گیرد
[ترجمه گوگل]علوم انسانی برطرف کردن تناقضات بین تولید اطلاعات و اطلاعات را به عنوان وظایف اساسی خود در طول زمان تولد آن و استفاده از زمینه مو ...

معنی information science در دیکشنری تخصصی

information science
[کامپیوتر] علوم اطلاعاتی ؛ علوم آگاهی ؛ علم اطلاعات
[برق و الکترونیک] دانش اطلاعات ، علم اطلاعات دانشی که با ویژگیها و کنترل اطلاعات ، از جمله ذخیره نابازیابی و انتشار آن سروکار دارد .

information science را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی information science
کلمه : information science
املای فارسی : اینفورمیشن ساینس
اشتباه تایپی : هدبخقئشفهخد سزهثدزث
عکس information science : در گوگل

آیا معنی information science مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )