انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1030 100 1

information science

تلفظ information science
تلفظ information science به آمریکایی تلفظ information science به انگلیسی

(کامپیوتر و مخابرات - دانش گرداوری و ذخیره و بازیابی اطلاعات) داده شناسی، آگهداشت شناسی، علم اطلاعات (information technology هم می گویند)

واژه information science در جمله های نمونه

1. Sources of information in librarianship and information science.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]منابع اطلاعاتی در کتابداری و اطلاع‌رسانی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]منابع اطلاعاتی در کتابداری و اطلاع رسانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Many have degrees in computer or information science, computer information systems, or data processing and have experience as computer programmers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بسیاری در علوم کامپیوتر یا اطلاعات، سیستم‌های اطلاعات کامپیوتر، یا پردازش داده‌ها مدرک دارند و به عنوان برنامه نویسان کامپیوتر تجربه دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسیاری از آنها در رشته کامپیوتر و یا علوم اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات کامپیوتری یا پردازش داده ها تجربه می کنند و به عنوان برنامه نویسان کامپیوتر تجربه دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Information science regards solving the contradictions between information producing and information utilizing as its basic tasks all the while from its birth and owns stable subject field.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]علم اطلاعات، حل و فصل تناقضات میان تولید اطلاعات و اطلاعات کاربرد را به عنوان وظایف اصلی خود در تمام مدت از زمان تولد خود و صاحب زمین مورد نظر در نظر می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علوم انسانی برطرف کردن تناقضات بین تولید اطلاعات و اطلاعات را به عنوان وظایف اساسی خود در طول زمان تولد آن و استفاده از زمینه موضوعی پایدار در نظر می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Taking knowledge organization as logic starting point of information science helps solve some controversial theoretical problems in information science.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گرفتن سازمان دانشی به عنوان نقطه شروع منطق، به حل برخی مشکلات نظری بحث‌برانگیز در علم اطلاعات کمک می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سازماندهی دانش به عنوان منطق نقطه شروع علم اطلاعات کمک می کند تا برخی از مشکلات نظری بحث برانگیز در علوم اطلاعات را حل کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The institute of information science Academia Sinica of Taiwan.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موسسه علوم اطلاعات Academia Sinica از تایوان
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موسسه علم اطلاعات Academia Sinica از تایوان
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. What is called quantum information science is substantively to research information science encoding with quantum states.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چیزی که علم اطلاعات کوانتومی نامیده می‌شود این است که به رمزگذاری اطلاعات علم اطلاعات با حالات کوانتومی استفاده کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنچه علم اطلاعات کوانتومی نامیده می شود، اساسا برای تحقیق در زمینه علوم اطلاعات با کوانتومی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Complexity and Information Science Study Creed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پیچیدگی و اصول مطالعه علوم اطلاعات
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیچیدگی و علوم اطلاعاتی Creed
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. According to information science, traditional Chinese medical case record data are complicated and intricate experiential data.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]براساس علم اطلاعات، داده‌های سابقه پزشکی سنتی چینی پیچیده و پیچیده هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به اطلاعات علمی، داده های پرونده پزشکی سنتی چینی پزشکی پیچیده و پیچیده داده های تجربی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. We will constantly consummating our service network, information science and technology, and the victory team spirit!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما به طور مداوم شبکه خدمات، دانش و فن‌آوری اطلاعات و روحیه تیم پیروزی را در اختیار خود قرار خواهیم داد!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما به طور مداوم شبکه خدمات ما، علم و فناوری اطلاعات و روح تیم پیروزی را حفظ خواهیم کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. National Commission on Libraries and Information Science: Chair. - Jeanne Hurley Simon.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کمیسیون ملی کتابخانه‌ها و علوم اطلاع‌رسانی: صندلی ژان Hurley سایمون
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کمیسیون ملی کتابخانه ها و علوم اطلاعات: رئیس - جین هارلی سیمون
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. This paper analyzes the predicament of information science in three aspects: theory, education and profession identity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله به تحلیل وضعیت علم اطلاعات در سه جنبه می‌پردازد: نظریه، آموزش و هویت حرفه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله مشکلات پیچیده علوم اطلاعات را در سه جنبه بررسی می کند: نظریه، آموزش و هویت حرفه ای
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. This essay concerns a new Information Science Technology Radiovehicle - carried card - checker system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله به یک سیستم جدید Science اطلاعات مربوط به فن‌آوری اطلاعات می‌پردازد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله در مورد فناوری جدید فناوری اطلاعات Radiovehicle مربوط به سیستم کنترل کارت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Network Association Centred Library and Information Science.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کتابخانه شبکه و علوم اطلاع‌رسانی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کتابخانه و علوم اطلاعاتی متمرکز بر انجمن شبکه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Scope Note The field of information science concerned with the analysis and dissemination of medical data through the application of computers to various aspects of health care and medicine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توجه به حوزه علوم اطلاعات مربوط به آنالیز و انتشار داده‌های پزشکی از طریق کاربرد کامپیوترها به جنبه‌های مختلف مراقبت‌های بهداشتی و دارو
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمینه نکته زمینه علوم اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل و انتشار داده های پزشکی از طریق استفاده از کامپیوتر به جنبه های مختلف مراقبت های بهداشتی و پزشکی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی information science در دیکشنری تخصصی

information science
[کامپیوتر] علوم اطلاعاتی ؛ علوم آگاهی ؛ علم اطلاعات
[برق و الکترونیک] دانش اطلاعات ، علم اطلاعات دانشی که با ویژگیها و کنترل اطلاعات ، از جمله ذخیره نابازیابی و انتشار آن سروکار دارد .

information science را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی information science
کلمه : information science
املای فارسی : اینفورمیشن ساینس
اشتباه تایپی : هدبخقئشفهخد سزهثدزث
عکس information science : در گوگل


آیا معنی information science مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )