برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1290 100 1

inspire

/ˌɪnˈspaɪr/ /ɪnˈspaɪə/

معنی: استنشاق کردن، القاء کردن، الهام بخشیدن، دمیدن در، در کشیدن نفس، نفس عمیق کشیدن، سر غیرت اوردن
معانی دیگر: فرتابی کردن، به دل افکندن، درون انگیزی کردن، موجب شدن، ایجاد کردن، سبب شدن، شایع کردن، (در اصل) درون دمیدن، جان دمیدن (در)، رجوع شود به: inhale

بررسی کلمه inspire

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: inspires, inspiring, inspired
(1) تعریف: to arouse feelings of exaltation in.
مشابه: move

- The music of Bach and Mozart continues to inspire us even after more than two hundred years.
[ترجمه Katy] موسیقی باخ و موتزارت حتی بعد از دویست سال به ما الهام می بخشد
|
[ترجمه lk] موسیقی باخ و موتزارت حتی بعد از دویست سال الهام بخش ما هست
|
[ترجمه ترگمان] موسیقی باخ و موتزارت حتی بعد از دویست سال هم الهام‌بخش ما هستند
[ترجمه گوگل] موسیقی باخ و موتزارت حتی بعد از بیش از دو صد سال به ما الهام بخش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to exert a stimulating influence on by stirring the emotions.
مشابه: challenge, fire, induce, invite, kindle, move

- Our movement needs a leader who can inspire others.
...

واژه inspire در جمله های نمونه

1. to inspire a rumor
شایعه‌ای را از خود درآوردن

2. to inspire someone with fear
کسی را به هراس انداختن

3. it is the part of a poet to inspire
کار شاعر این است که الهامگر باشد.

4. if you are not secure yourself, you will not inspire confidence
اگر خودت مطمئن نباشی نخواهی توانست اطمینان را به دیگران القا کنی.

5. We need someone who can inspire the team.
[ترجمه مهرداد] ما به کسی نیاز داریم که به تیم روحیه ببخشد.
|
[ترجمه شاهدا] ما به کسی نیاز داریم که بتواند جانی به تیم ببخشد.
|
[ترجمه ترگمان]ما به کسی نیاز داریم که بتواند الهام‌بخش تیم باشد
[ترجمه گوگل]ما به کسی نیاز داریم که بتواند تیم را القا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. By visiting schools, the actors ...

مترادف inspire

استنشاق کردن (فعل)
inbreathe , aspire , breathe , inhale , inspire
القاء کردن (فعل)
infuse , excite , induct , inspire , implant
الهام بخشیدن (فعل)
inspire
دمیدن در (فعل)
inspire
در کشیدن نفس (فعل)
inspire
نفس عمیق کشیدن (فعل)
inspire
سر غیرت اوردن (فعل)
inspirit , inspire

معنی inspire در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] در کشیدن نفس، استنشاقکردن، الهامبخشیدن، دمیدندر، القاءکردن

معنی کلمه inspire به انگلیسی

inspire
• exert an enlivening or exalting influence on; motivate, stimulate, influence; encourage; inhale, breathe in; provoke, cause
• if someone or something inspires you, they make you want to do something by giving you new ideas and enthusiasm.
• someone or something that inspires a particular emotion in people makes them feel this emotion.
• see also inspired, inspiring.
inspire hope
• arouse expectation, arouse confidence in the future, hearten
inspire respect
• fill with a feeling of respect

inspire را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

zohreh
تحریک کردن به کاری
Zohre👸
برانگیختن به کاری
amal.seivani
وحی کردن
Yousef
شارژکردن
مرجان میری لواسانی
بر سر ذوق آوردن / ذوق و شوق پیدا کردن
امیرعلی
تحریک کردن/الهام کردن
Iman
- ترغيب كردن
- ترغيب شدن
مریم.ج
تحت تاثیر قرار دادن
فیض
مسبب چیزی بودن
حسين
الهام كردن
🙈🙈Delaram
Give peaple a particular feeling
🙈🙈🙈🙈🙈
Mrym
مسبب چیزی شدن-ترغیب کردن-تحریک کردن
فاطمه امامی
الهام بخش
ali ebrahimi
تحت تاثیر قرار دادن
واسطه بودن برای تحریک کردن
مسعود.ه.ز
احساسی(با حواس مخصوص)-دریافت احساس بالقوه،ترجمان احساس نهفته
ج قاسمی
انگیزه دادن
Cent
Give people a particular feeling

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inspire
کلمه : inspire
املای فارسی : اینسپیر
اشتباه تایپی : هدسحهقث
عکس inspire : در گوگل

آیا معنی inspire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )