انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1018 100 1

insurance

تلفظ insurance
تلفظ insurance به آمریکایی/ˌɪnˈʃʊrəns/ تلفظ insurance به انگلیسی/ɪnˈʃʊərəns/

معنی: بیمه، حق بیمه، پول بیمه
معانی دیگر: بیمه نامه (نام کامل آن: an insurance policy)، حق بیمه (نام کامل آن: insurance premium)، مبلغ بیمه، خسارت، بیمه گری، بیمه گزاری

بررسی کلمه insurance

اسم ( noun )
(1) تعریف: a guarantee of protection against certain misfortunes that is provided by a company in return for payment of a fee.

(2) تعریف: businesses that provide such protection.

(3) تعریف: any protection against risk.

واژه insurance در جمله های نمونه

1. insurance rate
ترجمه نرخ بیمه

2. an insurance company
ترجمه شرکت بیمه

3. an insurance company's diverse wares
ترجمه خدمات گوناگون یک شرکت بیمه

4. automobile insurance
ترجمه بیمه‌ی اتومبیل

5. standard insurance policy
ترجمه بیمه‌نامه‌ی رایج

6. the insurance adjuster determined our adjustment
ترجمه مامور شرکت بیمه میزان خسارت ما را تعیین کرد.

7. the insurance company's appraiser appraises the damages
ترجمه ارزیاب شرکت بیمه خسارات را ارزیابی می‌کند.

8. third-party insurance
ترجمه بیمه‌ی شخص ثالث

9. this insurance policy gives you complete coverage
ترجمه این بیمه‌نامه به شما پوشش کامل می‌دهد.

10. universal insurance has become a political football
ترجمه بیمه‌ی همگانی یک موضوع داغ سیاسی شده است.

11. accident insurance
ترجمه بیمه‌ی حوادث،بیمه‌ی سوانح

12. accident insurance
ترجمه بیمه‌ی حوادث

13. annuity insurance
ترجمه بیمه‌ی مستمری سالانه

14. automobile insurance
ترجمه بیمه‌ی اتومبیل

15. business insurance
ترجمه بیمه‌ی کار و کسب،بیمه‌ی تجاری

16. car insurance
ترجمه بیمه‌ی اتومبیل

17. casualty insurance
ترجمه بیمه‌ی تصادفات،بیمه‌ی سوانح

18. casualty insurance
ترجمه بیمه‌ی آسیب بدنی و خسارت (به جز آتش‌سوزی)

19. fire insurance
ترجمه بیمه‌ی آتش‌سوزی

20. group insurance
ترجمه بیمه‌ی گروهی،بیمه‌ی دسته جمعی

21. health insurance
ترجمه بیمه‌ی تندرستی

22. life insurance
ترجمه بیمه‌ی عمر

23. social insurance
ترجمه بیمه‌ی اجتماعی

24. unemployment insurance
ترجمه بیمه‌ی بیکاری

25. a blanket insurance policy
ترجمه بیمه‌نامه‌ی جامع

26. a health insurance scheme
ترجمه برنامه‌ی بیمه‌ی سلامتی

27. does this insurance policy cover all our health costs?
ترجمه آیا این بیمه‌نامه شامل کلیه‌ی هزینه‌های بهداشتی ما می‌شود؟

28. to provide insurance against floods
ترجمه در برابر سیل بیمه کردن

29. his father sells insurance
ترجمه پدرش فروشنده‌ی بیمه است.

30. our umbrella of insurance is inadequate
ترجمه پوشش بیمه‌ی ما کافی نیست.

31. to void an insurance policy
ترجمه قرارداد بیمه را باطل کردن

32. he collected on his insurance
ترجمه خسارت بیمه‌ی خود را وصول کرد.

33. the allowance of an insurance claim
ترجمه پذیرفتن ادعای بیمه

34. an individual policy in life insurance
ترجمه بیمه نامه‌ی عمر برای یک نفر

35. during the life of this insurance policy
ترجمه تاهنگامی که این بیمه‌نامه به قوت خود باقی است

36. during the term of an insurance policy
ترجمه طی مدت قرارداد بیمه

37. swedish people enjoy cradle-to-grave health insurance and free education
ترجمه مردم سوئد در تمام عمر از بیمه‌ی سلامتی و آموزش مجانی بهره‌مندند.

38. they hijack customers to buy unneccessary insurance
ترجمه آنان مشتریان خود را مجبور می‌کنند که بیمه‌ی غیرضروری بخرند.

39. he faked seven claims and presented them to the insurance company
ترجمه او هفت ادعای قلابی به شرکت بیمه ارائه داد.

40. as a result of non payment of monthly installments, your insurance policy has lapsed
ترجمه در اثر عدم پرداخت اقساط ماهیانه بیمه نامه‌ی شما از اعتبار ساقط شده است (باطل شده است).

41. only thirty percent of that country's people are covered by health insurance
ترجمه فقط سی درصد مردم آن کشور از پوشش بیمه‌ی درمانی برخوردارند.

مترادف insurance

بیمه (اسم)
assurance , insurance
حق بیمه (اسم)
insurance , premium
پول بیمه (اسم)
insurance

معنی عبارات مرتبط با insurance به فارسی

بیمه ی حوادث، بیمه ی سوانح
لغوکردن، باطل کردن، فسخ و الغا کردن، کان لم یکن تلقی کردن، خنثی کردن، بیمه ی مستمری سالانه
بیمه ی اتومبیل
بیمه ی کار و کسب، بیمه ی تجاری
بیمه ی اتومبیل
بیمه ی تصادفات، بیمه ی سوانح، بیمه ی آسیب بدنی و خسارت (به جز آتش سوزی)
بازرگانى : بیمه مشترک
بیمه ی آتش سوزی

معنی insurance در دیکشنری تخصصی

insurance
[بهداشت] بیمه - پول بیمه
[حقوق] بیمه
[ریاضیات] بیمه
[آمار] بیمه
[ریاضیات] بیمه نامه
[ریاضیات] هزینه ی بیمه
[حسابداری] حق بیمه
[حسابداری] بیمه نامه
[حقوق] بیمه نامه
[حسابداری] حق بیمه
[حقوق] حق بیمه
[ریاضیات] حق بیمه
[سینما] نمای پوشش
[ریاضیات] بیمه ی حوادث
[ریاضیات] بیمه ی تمام خطر
[حقوق] بیمه مستمری سالانه
[عمران و معماری] بیمه اتومبیل
[عمران و معماری] بیمه اتومبیل
[ریاضیات] بیمه ی کلی، بیمه ی جامع
[عمران و معماری] بیمه اتومبیل
[ریاضیات] بیمه ی اجباری
[حسابداری] بیمه دسته جمعی
[ریاضیات] بیمه ی دسته جمعی
[حسابداری] بیمه بدنه کشتی

معنی کلمه insurance به انگلیسی

insurance
• contract by which property or persons are guaranteed against damage or loss; something which protects or guarantees safety
• insurance is an agreement in which you pay a fixed sum of money to a company, usually each year. then, if you become ill or if your property is damaged or stolen, the company pays you a sum of money.
• if you do something as an insurance against something unpleasant, you do it in order to protect yourself in case the unpleasant thing happens.
• see also national insurance.
insurance agency
• firm that sells insurance against various kinds of loss or damage
insurance agent
• person who sells insurance against various kinds of loss or damage
insurance application architecture
• (computers) model developed by ibm for the insurance industry (helps insurance companies integrate information technology into their businesses), iaa
insurance company
• company that provides compensation in case of loss or damage
insurance consultant
• professional advisor on insurance matters
insurance estimator
• person who does estimations and calculations for insurance companies
insurance laws
• laws which regulate the insurance business
insurance pension
• fund into which money is set aside each month and provides monthly payments when a person retires from his profession
insurance policy
• contract with an insurance company guaranteeing compensation in case of loss or damage
• an insurance policy is a written agreement which you sign in order to insure someone or something.
insurance premium
• amount of money paid for insurance
insurance reserve
• financial reserve set aside for paying insurance premiums (accounting)
accident insurance
• insurance which pays benefits in the event of an accident (car, etc.)
bodily injury insurance
• insurance covering physical injury
comprehensive insurance
• auto insurance which covers passengers third-party damage and the car itself
compulsory insurance
• required insurance, obligatory insurance
contents insurance
• insurance policy which covers items within the home (clothing, furniture, etc.)
credit insurance
• insurance for selling on credit
damage insurance
• insurance against damages
directors insurance
• insurance benefits for selected personnel
disability income insurance
• insurance covering one in the event of disablement
elementary insurance
• general insurance
excess insurance
• portion of damage which must be paid by the insured party
exchange rate insurance
• government insurance on losses incurred by exporters due to a devaluation rate which is slower that the rate of inflation
fire insurance
• insurance which insures property in case of fire
first party insurance
• insurance which covers injury to the driver of a vehicle involved in a car accident

insurance را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی insurance

سحر شهبازخانی ١٩:٠٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٩
تضمین
|

پرنیا ١٦:١٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥
بیمه
|

tina ١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٧/٢٨
insurance is an agreement in which you pay money to a company and if there is a accident they will give you a mount of money.
|

Shayan ١٠:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/١٦
به معنای بیمه است یا همان پولی که بیمه برای خسارت میدهد
|

kian ١٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٣٠
بمعناي بيمه
|

امیررضا فرهید ١٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٣٠
بیمه ……یه قرار دادی بین بیمه شونده و بیمه گذار که بیمه گذار در مقابل دریافت حق الزحمه از بیمه شونده ,خسارات ناشی از چیز های معینی مثل تصادفات را پرداخت میکند.

Insurance is an agreement in which you pay money tp a cpmany.Then,if there is an accident ,they will give you an amount of money
|

Elmira😊 ١٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٩
بیمه
|

پیشنهاد شما درباره معنی insuranceنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

منصور رخشانی > بازیگر رزمی کار فیلم معبدشائولین
منصور رخشانی > امیدوار کردن
منصور رخشانی > دیوی در شاهنامه که با رستم جنگید
منصور رخشانی > نیم تنه آستین
ah.banaei@hotmail > faster parent
مریم عبادتیان > Queens peace
وانیا > لغزید
محدثه فرومدی > dendritic

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی insurance
کلمه : insurance
املای فارسی : اینشورنک
اشتباه تایپی : هدسعقشدزث
عکس insurance : در گوگل


آیا معنی insurance مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )