انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 986 100 1

inter alia

تلفظ inter alia
تلفظ inter alia به آمریکایی تلفظ inter alia به انگلیسی

(لاتین) ضمنا، در میان چیزهای دیگر، میان چیزهای دیگر، میان اشخاص دیگر

بررسی کلمه inter alia

قید ( adverb )
• : تعریف: (Latin) among other things.

واژه inter alia در جمله های نمونه

1. The paper discussed, inter alia, political, economic, and social issues.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله در مورد موضوعات اجتماعی، اقتصادی، اقتصادی و اجتماعی بحث و تبادل نظر کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مقاله، از جمله موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The report is concerned, inter alia, with the reform of the tax system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این گزارش با اصلاح سیستم مالیاتی در ارتباط است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گزارش، از جمله، اصلاح نظام مالیاتی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Success in meeting these objectives depends, inter alia, on good governance within each country.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موفقیت در برآورده کردن این اهداف بستگی به حاکمیت خوب در هر کشور دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موفقیت در دستیابی به این اهداف بستگی دارد، از جمله در حوزه مدیریت خوب در هر کشوری
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The Signatories may amend this Agreement inter alia, to the experience gained in its implementation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The ممکن است این توافقنامه را با توجه به تجربه بدست‌آمده در اجرای آن اصلاح کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]امضاءکنندگان ممکن است این موافقت نامه را از جمله تجارب به دست آمده در اجرای آن اصلاح کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. This means, inter alia, abolishment of the annual or merit rating and of management by objective.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این به این معنی است که، از جمله، فسخ ثبت سالانه یا شایسته و مدیریت با هدف
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این بدان معنی است که، از بین بردن رتبه بندی سالیانه یا شایستگی و مدیریت توسط هدف
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The committee recommended, inter alia, that he be promoted.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کمیته پیشنهاد کرد که از طرف دیگر ارتقا یابد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کمیته، از جمله، توصیه کرد که او ارتقا یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Natural and synthetic polyamides, inter alia, are used as preferred polyamide components.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]polyamides طبیعی و مصنوعی به عنوان اجزای پلی‌آمید ترجیح داده مورد استفاده قرار می‌گیرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پلی آمید های طبیعی و مصنوعی، از جمله، به عنوان اجزای پلی آمید مورد استفاده قرار می گیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. They will of course be subject to a number of conditions such as inter alia a given level of profits and due diligence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها البته مشروط به تعدادی از شرایط از جمله یک سطح قابل‌توجه از سود و پشت‌کار هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته آنها به تعدادی از شرایط، از قبیل سطح سود و دقت مطالعه، معطوف خواهند شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Amendments Parties may amend this Agreement having regard, inter alia, to the experience gained in implementation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اصلاحیه احزاب ممکن است این توافقنامه را با توجه به تجربه بدست‌آمده در اجرا، اصلاح کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اصلاحیه احزاب می توانند این توافقنامه را با توجه به تجربیات به دست آمده در پیاده سازی تغییر دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Automatic licensing procedures shall be deemed to have trade - restricting effects unless, inter alia.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فرآیندهای صدور مجوز اتوماتیک باید اثرات محدود کننده تجاری داشته باشند مگر اینکه، از جمله موارد دیگر
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش های صدور مجوز اتوماتیک باید اثرات محدود کننده تجاری داشته باشد مگر اینکه، از جمله
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی inter alia در دیکشنری تخصصی

inter alia
[حقوق] ضمنا، از جمله

معنی کلمه inter alia به انگلیسی

inter alia
• among other things (latin)
• you use inter alia when you want to say that there are other aspects of something apart from the one you are mentioning; a formal expression.

inter alia را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی inter alia

مائده ٠٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٦
از جمله، میان چیزهای دیگر
|

پیشنهاد شما درباره معنی inter aliaنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سجاد > درسته
ابراهیم > سخن چین
میثم علیزاده > Bear
میلاد علی پور > heavily
حمید رمضی > Scrunchie
محدثه فرومدی > traditional
میلاد رحیمی > خوا قزات
Marina > اکیپ

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی inter alia
کلمه : inter alia
املای فارسی : اینتر علی
اشتباه تایپی : هدفثق شمهش
عکس inter alia : در گوگل


آیا معنی inter alia مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )