برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1316 100 1

interaction

/ˌɪntəˈrækʃn̩/ /ˌɪntəˈrækʃn̩/

معنی: فعل و انفعال، اثر متقابل
معانی دیگر: برهم کنش، هم کنش، کنش و واکنش

بررسی کلمه interaction

اسم ( noun )
مشتقات: interactional (adj.)
• : تعریف: action each upon the other or others; reciprocal action, influence, or effect.

- the group's social interaction
[ترجمه ترگمان] تعامل اجتماعی گروهی
[ترجمه گوگل] تعامل اجتماعی گروهی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه interaction در جمله های نمونه

1. the interaction of each being with its own environment
هم‌کنش هر موجود با محیط خود

2. Informal interaction among employees is seen as part of the ongoing training process.
[ترجمه ترگمان]تعامل غیر رسمی بین کارمندان به عنوان بخشی از فرآیند آموزش مداوم دیده می‌شود
[ترجمه گوگل]تعامل غیر رسمی میان کارکنان به عنوان بخشی از روند آموزش در حال انجام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Price is determined through the interaction of demand and supply.
[ترجمه ترگمان]قیمت از طریق تعامل تقاضا و عرضه تعیین می‌شود
[ترجمه گوگل]قیمت از طریق تعامل تقاضا و عرضه تعیین می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Language games are usually intended to encourage student interaction.
[ترجمه ترگمان]بازی‌های زبانی معمولا برای تشویق تعامل دانش آموزان در نظر گرفته می‌شوند
[ترجمه گوگل]بازی های زبان معمولا برای تشویق تعامل دانش آموزان طراحی شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There's not enough interaction between the management and the worker ...

مترادف interaction

فعل و انفعال (اسم)
action and reaction , interaction , interplay
اثر متقابل (اسم)
interaction , interplay

معنی عبارات مرتبط با interaction به فارسی

(فیزیک) برهمکنش پرتوان، تعامل قوی (در برابر: برهمکنش کم توان weak interaction)
(فیزیک) بر هم کنش ضعیف

معنی interaction در دیکشنری تخصصی

interaction
[شیمی] فعل و انفعال ، برهم کنش ، هم کنش ، کنش و واکنش
[عمران و معماری] اثر متقابل - اندرکنش - میانکنش - عمل متقابل - عمل فی ما بین - برهمکنش
[کامپیوتر] فعل و انفعال
[برق و الکترونیک] اندر کنش ، تعامل
[مهندسی گاز] عمل متقابل
[زمین شناسی] اثر متقابل ، اندر کنش ، میانکنش ، عمل متقابل ، عمل فی مابین ، برهمکنش
[صنعت] تعامل ، اثر متقابل - تاثیرِ ترکیبی و یا خروجی مهمی که از دو یا چند متغیر حاصل می شود.
[ریاضیات] اثر متقابل، عکس العمل، بر هم کنش، تأثیر متقابل، اثر متقابل، اندرکنش، فعل و انفعال
[معدن] برهم کنش (مکانیک سنگ)
[پلیمر] برهم کنش
[آمار] اثر متقابل
[برق و الکترونیک] سرعت فاز مدار بر هم کنشی سرعت فاز موج گذارنده از درون شکاف بر هم کنش لامپ موج - پیشرو در غیاب شار الکترونی .
[برق و الکترونیک] همشنوایی بر هم کنشی همشنوایی حاصل از تزویج متقابل بین دو مسیر به وسیله ی مسیر سوم .
[عمران و معماری] منحنی اثر متقابل - خم کنش متقابل - منحنی اندرکنش
[عمران و معماری] دیاگرام عمل متقابل - دیاگرام میانکنش - نمودار اثر متقابل
[ریاضیات] اثر متقابل
[عمران و معماری] معادله عمل متقابل - معادله میانگین
[عمران و معماری] رابطه میانگین
...

معنی کلمه interaction به انگلیسی

interaction
• mutual action, reciprocal action; communication (computers)

interaction را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید حامد
تعامل
ebi
سر و کار داری ، سر و کار داشتگی
همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه
کارکرد دوسویه/بینابینی
رفتار دوسویه/دوطرفه
برخورد دوسویه/دوطرفه
هم اثرگذاری ، اثرگذاری بر هم
اثرگذاری دوسویه/دوطرفه
Wilson
تعامل
امیر یحیی حدادی
میانکُنش
مهدی احمدی اصل
پیوند متقابل
فواد بهشتی
تعامل، ارتباط
آسیه
برهم کنش،تعامل
shoko
یک عمل متقابل
رابطه ی متقابل بین دو نفر
سها
گفتگو
hh
the activity of being with or talking to other people and the way they react to each other
نيما
برخورد
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام ، در علم طب و فارماکولوژی یا دارو شناسی بیشتر بکار میرود، به معنی ناسازگاری یکسری دارو با هم و زمانی که با یکدیگر مصرف شوند اصطلاحا ایجاد تداخل در کار همدیگر نموده یا اثر یک دارو توسط داروی دیگر افزایش یا کاهش یافته یا با هم ایجاد هم افزایی میکنند.
با سپاس
میثم علیزاده
بر هم کنش، تعامل
آرش
برهم‌کنش
رضا کوچکی
در روابط اجتماعی به معنی: معاشرت
به معنی: communication - have a relationship
یوسف صابری
کنش متقابل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی interaction
کلمه : interaction
املای فارسی : اینتراکشن
اشتباه تایپی : هدفثقشزفهخد
عکس interaction : در گوگل

آیا معنی interaction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )