برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1216 100 1

interestingly

/ˈɪntəˌrestɪŋli/ /ˈɪntrəstɪŋli/

بطور جالب توجه، بطور لامزه یا دلچسب، بطور قابل توجه

واژه interestingly در جمله های نمونه

1. interestingly enough . . .
جالب توجه این است که . . .

2. Interestingly, none of their three children ever married.
[ترجمه ترگمان]به طور شگفت‌انگیز، هیچ یک از سه‌فرزند آن‌ها ازدواج نکرد
[ترجمه گوگل]جالب توجه است که هیچکدام از سه فرزندشان هرگز ازدواج نکرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Interestingly, there are very few recorded cases of such attacks.
[ترجمه ترگمان]به طور شگفت‌انگیز، تعداد بسیار کمی از این حملات ثبت شده‌است
[ترجمه گوگل]جالب توجه است، موارد بسیار زیادی از چنین حملاتی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His essay was clearly and interestingly written.
[ترجمه ترگمان]مقاله او به طور واضح و جالب نوشته شده بود
[ترجمه گوگل]مقاله او به وضوح و جالب نوشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Interestingly, he never actually said that he was innocent.
[ترجمه ترگمان]جالب است که او هرگز در واقع نگفته بود که بی‌ ...

معنی کلمه interestingly به انگلیسی

interestingly
• in a manner which fascinates, engagingly, in a manner which attracts interest
• you use interestingly to introduce a piece of information that you think is interesting and unexpected.

interestingly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا
جالبه که
محمدجواد قرامحمدی
جالب اینجاست که
محمد
جالب اینکه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی interestingly
کلمه : interestingly
املای فارسی : اینترستینگلی
اشتباه تایپی : هدفثقثسفهدلمغ
عکس interestingly : در گوگل

آیا معنی interestingly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )