برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1277 100 1

invaluable

/ˌɪnˈvæljəbl̩/ /ɪnˈvæljʊəbl̩/

معنی: فوق العاده گرانبها، پر بها، غیرقابل تخمین، چیز بی ارزش
معانی دیگر: پر ارزش

بررسی کلمه invaluable

صفت ( adjective )
مشتقات: invaluably (adv.), invaluableness (n.)
• : تعریف: having value too great to estimate or measure; priceless.
مترادف: incalculable, priceless
متضاد: worthless
مشابه: dear, precious, rare

واژه invaluable در جمله های نمونه

1. his advice was invaluable
پند او بسیار ارزشمند بود.

2. I was able to gain invaluable experience over that year.
[ترجمه ترگمان]من توانستم در طول آن سال تجربه بسیار ارزشمندی به دست آورم
[ترجمه گوگل]من در طول سال توانستم تجربه ارزشمندی کسب کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The new job will provide you with invaluable experience.
[ترجمه ترگمان]این شغل جدید به شما تجربه بسیار ارزشمندی می‌دهد
[ترجمه گوگل]شغل جدید شما را با تجربه ارزشمند به ارمغان خواهد آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His knowledge of the area made him invaluable.
[ترجمه ترگمان]اطلاعاتش درباره این ناحیه برایش ارزشمند بود
[ترجمه گوگل]دانش او در این منطقه او ارزشمند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In his job, patience is an invaluable asset.
[ترجمه ترگمان]در کارش صبر، صبر یک دارایی ارزشمند است
[ترجمه گوگل]در شغل خود، صبر، دارایی ارزشمند است
...

مترادف invaluable

فوق العاده گرانبها (صفت)
invaluable
پر بها (صفت)
valuable , invaluable
غیرقابل تخمین (صفت)
invaluable
چیز بی ارزش (صفت)
priceless , invaluable

معنی کلمه invaluable به انگلیسی

invaluable
• inestimable, priceless, very valuable
• if someone or something is invaluable, they are extremely useful.

invaluable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M.A
Very valuable -priceless
يار دلواري
supersubtlety فوق العاده ایده آل
محدثه فرومدی
گرانمایه، گرانقدر، گران‌قیمت
احمد درفشدار
غير قابل قيمت گذاري؛ بسيار ارزشمند؛ پر بها
ضمناً عبارت "چیز بی ارزش" در ابتداي معني گمراه کننده است و بهتر است حذف شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی invaluable
کلمه : invaluable
املای فارسی : اینولوابل
اشتباه تایپی : هدرشمعشذمث
عکس invaluable : در گوگل

آیا معنی invaluable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )