برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
is - it

is it

is it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سرورر
هست این(سوالی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی is it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )