برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it's - not - as - if

it's not as if

it's not as if را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد قلی پور
این عبارت معمولا در واکنش به یک خبر یا پدیده غیر منتظره بکار می رود. در فارسی "اخه" ترجمه می شود و جمله بعد از خودش رو منفی می کند. برای مثال:
I'm surprised they've invited me to their wedding—it's not as if I know them well ترجمه می شود "از اینکه ان ها منو به عروسیشون دعوت کردند، تعجب کردم اخه خوب نمیشناسمشون"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it's not as if مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )