برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - all - starts

it all starts

it all starts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
همه چیز با ... شروع می شود: ...It all starts with
همه ی ( ماجرا ) از این جا شروع شد ( past tense )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it all starts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )