برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - has - always - been - you

it has always been you

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا
توهمیشه بوده ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it has always been you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )