برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - is - idle - to - do - something

it is idle to do something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
بی فایده (یا بی نتیجه یا بی ارزش) است که فلان کار انجام شود...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it is idle to do something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )