برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - is - too - narrow

it is too narrow

it is too narrow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
بیش از حد جزئی است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it is too narrow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )