برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - sells - like - hot - cakes

it sells like hot cakes

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه انارکی
بسیار پر فروشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it sells like hot cakes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )