برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - will - never - do

it will never do


(عامیانه) به درد نمی خورد، کافی یا مناسب نیست

it will never do را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی it will never do
کلمه : it will never do
املای فارسی : ایت ویل نور دو
اشتباه تایپی : هف صهمم دثرثق یخ
عکس it will never do : در گوگل

آیا معنی it will never do مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )