برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

JIS

JIS را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
استاندارد ملی ژاپن
Japanese Industrial Standards

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی JIS مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )