برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

Jane Doe


رجوع شود به: doe

بررسی کلمه Jane Doe

اسم ( noun )
• : تعریف: the name used in legal proceedings to indicate a fictitious or unknown woman.

واژه Jane Doe در جمله های نمونه

1. The signature at the bottom, clinched it: Jane Doe - which is a synonym for The-Woman-in-the-Street.
[ترجمه ترگمان]امضا در پایین، محکم آن را محکم کرد: \"جین دو\" - که a برای زن - زن - در خیابان - است
[ترجمه گوگل]امضا در پایین، آن را به پایان رساند: جین Doe - که مترادف برای The Woman در خیابان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Now 2 Jane does not pretend to have reached the point where she is back enjoying her golf.
[ترجمه ترگمان]حالا ۲ جین وانمود نمی‌کند که به نقطه‌ای رسیده‌است که در آن از بازی گلف لذت می‌برد
[ترجمه گوگل]در حال حاضر 2 جین تظاهر نمی کند به نقطه ای که او از لذت بردن از گلف خود رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dennis Price, that the little girl was Baby Jane Doe.
[ترجمه ترگمان]دنیس پرایس، اون دختر کوچولو، \"جین دو\" کوچولو بود
[ترجمه گوگل]دنیس قیمت، دختر کوچولو Baby Jane Doe بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What do we have on Jane Doe? l'm checking missing persons nationwide. Run her prints, have an artist do a sketch.
[ترجم ...

Jane Doe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
فلاني
Angel
مقتولِ(مؤنث)ناشناس
ساسان
فلانی برای مونث
Sasan
فلانی برای مونث رجوع کنید به فیلم:
Autopsy of jane doe
به فارسی میشه:کالبد شکافیه فلانی(دخترو)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jane doe
کلمه : jane doe
املای فارسی : جان دوئه
اشتباه تایپی : تشدث یخث
عکس jane doe : در گوگل

آیا معنی Jane Doe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )