برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Job and business performance

Job and business performance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
شغل و عملکرد کسب و کار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Job and business performance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )