برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1324 100 1

Just Noticeable Difference (JND)

معنی Just Noticeable Difference (JND) در دیکشنری تخصصی

Just Noticeable Difference (JND)
[روانپزشکی] کمترین تفاوت محسوس. تفاوت بین دو محرک، که تخت شرایط تجربی بخوبی کنترل شده، به سختی محسوس است. با توجه به تغییر پذیری نظام حسی انسان مقدار ثابتی نمی توان برای این تفاوت پیدا کرد. بلکه jnd تفاوت ثابتی بین دو محرم شمرده می شود که به همان اندازه که کشف می شود نامکشوف هم می ماند.

Just Noticeable Difference (JND) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Just Noticeable Difference (JND) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )