برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jaipur


شهر جیپور (در شمال غربی هندوستان و مرکز ایالت راجستان)

jaipur را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jaipur
کلمه : jaipur
املای فارسی : جیپور
اشتباه تایپی : تشهحعق
عکس jaipur : در گوگل

آیا معنی jaipur مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )