برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1333 100 1

jeans

/dʒiːnz/ /dʒiːnz/

System.String[]

واژه jeans در جمله های نمونه

1. designer jeans
شلوار جین مارکه (مارکدار)

2. preshrunk jeans
شلوار جین شسته و آب رفته

3. skintight jeans
شلوار جین چسبیده به تن

4. I ripped my jeans on the fence.
[ترجمه ترگمان]شلوار جینم را پاره کردم
[ترجمه گوگل]من شلوار جین را روی حصار پاره کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The pockets on my jeans are reinforced with double stitching.
[ترجمه ترگمان]جیب‌ها روی شلوار جین با بخیه دوگانه تقویت شده‌اند
[ترجمه گوگل]جیب های من شلوار جین با بوی دوگانه تقویت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Washed - out jeans were very fashionable at that time.
[ترجمه ترگمان]در آن زمان شلوار جین گشاد شده بود
[ترجمه گوگل]شلوار جین که در آن زمان بسیار شیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She wore shabby old jeans and a T-shirt.
...

مترادف jeans

شلوار جین (اسم)
jeans
شلوار فاستونی نخی مخصوص کار (اسم)
jeans

معنی کلمه jeans به انگلیسی

jeans
• jean, heavyweight cotton fabric; blue jeans, pants made of jean
• jeans are casual trousers made of strong denim.
jeans suit
• suit in a youthful style that is sewn from jeans material
blue jeans
• pants made of blue denim, pants made of blue jean
• blue jeans are the same as jeans; used in american english.
pair of jeans
• pants made out of jeans fabric, jeans

jeans را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رونیا
چین (شلوار لباس و...)
Sana
شلوار لی
Erfan
شلوار لی
Pro
شلوار لی...
Reyhaneh
شلوار لی
tinabailari
👖👖 شلوار لی ، شلوار جین
p
شلوار لی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jeansکلمه : jeans
املای فارسی : جینس
اشتباه تایپی : تثشدس
عکس jeans : در گوگل

آیا معنی jeans مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )