برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
jig - saw - puzzle

jig saw puzzle


بازی معمائی که عبارت است ازبریدن صورتی به تیکه های، با یکدیگر

jig saw puzzle را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jig saw puzzle
کلمه : jig saw puzzle
املای فارسی : جیق ساو پازل
اشتباه تایپی : تهل سشص حعظظمث
عکس jig saw puzzle : در گوگل

آیا معنی jig saw puzzle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )