برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1354 100 1

jocundly


با خوشی، خوشدلانه

معنی کلمه jocundly به انگلیسی

jocundly
• happily, cheerfully, joyfully

jocundly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
خنده رو☺️
خوش رو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jocundly
کلمه : jocundly
املای فارسی : جکوندلی
اشتباه تایپی : تخزعدیمغ
عکس jocundly : در گوگل

آیا معنی jocundly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )