انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 924 100 1

بررسی کلمه joie de vivre

اسم ( noun )
• : تعریف: joy of living (French); the intense pleasure one takes from being alive.
متضاد: depression

واژه joie de vivre در جمله های نمونه

1. He has plenty of joie de vivre.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او از زندگی پر نشاط فراوانی برخوردار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مقدار زیادی جوی دویو دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Her sweetness, her candor, her joie de vivre and fresh beauty-why had he been so long in appreciating it?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لطف او، صداقت او، شادابی و زیبایی تازه - چرا این قدر طول کشیده بود که این موضوع را درک کند؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شیرین او، محبت او، جوی دویو و زیبایی تازه، چرا او تا به حال به آن قدردانی کرده است؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. That Chip and his joie de vivre are on the move.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن چیپ و \"لذت زندگی او\" در حال حرکت هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این چیپ و Joie de vivre او در حال حرکت هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The joie de vivre I had experienced in Seoul had all but dissipated.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]\" شادی و زندگی که من در سئول تجربه کرده بودم، همه چیز جز از دست رفته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جوی دویور من در سئول تجربه کرده بود اما همه چیز را از دست داده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. It seems that joie de vivre is well engrained in its national psyche.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که \"زندگی پر شور\" در روح ملی اش به خوبی درک شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به نظر می رسد که جوی دویو در روان ملی خود به خوبی پررنگ شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The sunny charm of France joie de vivre sparkles in Provence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در پرووانس، جذابیت خیره‌کننده \"نشاط زندگی\" فرانسه به چشم می‌خورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جذابیت آفتابی فرانسه، جوی دویو در Provence جالب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. However, he adds that a youthful outlook and joie de vivre are also significant characteristics in those who retain a young appearance.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، او اضافه می‌کند که یک دیدگاه جوان و \"شادی\" نیز در کسانی که ظاهر جوان را حفظ می‌کنند، برجسته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، او اضافه می کند که چشم انداز جوان و joie de vivre نیز ویژگی های قابل توجه در کسانی که حفظ ظاهر جوان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Give the Joie de vivre Hotels a chance and sign up for their Joy of Life Club (http://www. joyoflifeclub. com/).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به هتل \"joie de vivre\" فرصتی بدهید و برای شادی باشگاه زندگی خود ثبت‌نام کنید (http: \/ \/ www joyoflifeclub com \/)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به جوی دویور هتل ها فرصت بدهید و برای باشگاه شادی زندگی خود (http: // www joyoflifeclub com /) ثبت نام کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. It seems that joie de vivre is well engrained in the national psyche.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که \"زندگی پر شور\" در روح ملی به خوبی درک شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به نظر می رسد که جوی دویو در روان ملی به خوبی درگیر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Enter my saving grace: Joie de vivre Hotels and their Joy of Life Club.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]grace نجات ام را وارد کنید: joie دو هتل زندگی و شادی باشگاه زندگی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فریاد نجات من را وارد کنید: Joie de vivre Hotels and Club of Joy of Life
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Her unconventional attitude and charismatic joie de vivre made her an attractive companion for affluent young playboys.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رفتار غیر متعارف او و \"شادی charismatic\" او را به عنوان یک همدم جذاب برای جوانان ثروتمند ثروتمند ساخته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نگرش غیر متعارف و جیمز جیمز دایوور، او را همراهی جذابی برای بازیگران جوان ثروتمند ساخته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The sight of their joie de vivre is beaume which soothes the pain of loneliness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دیدن شادی و زندگی آن‌ها beaume است که درد تنهایی را تسکین می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیدگاه جوی دویو آن است که می تواند درد و تنهایی را آرام کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. After the depressing events of the last few months, Mina felt that it was time to put a little joie de vivre back into their lives.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از اتفاقات depressing در چند ماه گذشته، مینا احساس کرد که زمان آن رسیده‌است که زندگی خود را به زندگی خود بازگرداند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از حوادث ناگوار چند ماه گذشته، مینا احساس کرد که وقت آن رسیده است که جوی دایو را به زندگی خود بازگرداند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. It was an instant hit, and later came to symbolise Trenet's joie de vivre.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یک ضربه سریع بود و بعدا به \"شادی زندگی Trenet\" رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک ضربه فوری بود و بعدا به نمادی از جودو تروت اشاره کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه joie de vivre به انگلیسی

joie de vivre
• (french) happiness of life, joy of living, enjoyment of life
• joie de vivre is a feeling of happiness and enjoyment of life; a literary expression.

joie de vivre را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی joie de vivre

خورشيدوند ٢٣:٥٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٨
vivaciousness
شور زندگانی،نشاط زندگی،شادی لذت بخشي بودن لحظات زندگي
cheerfully ، merriness, enthusiasm, liveliness
شيرين كام شادي vivacious ،welfare
bliss,delight سعادت،لذت نشاط و شادي و مسرور
|

پیشنهاد شما درباره معنی joie de vivreنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

aliasghar modaberzadeh > School bag
ایلکا > اردلانی
زندی > اردلان
رضا > الیکایی
محمد > ایلیکا
غضنفر > پريز
نورالله > هارای
عبدالرحمن > طایفه ملازهی

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی joie de vivre
کلمه : joie de vivre
املای فارسی : جویی دده ویور
اشتباه تایپی : تخهث یث رهرقث
عکس joie de vivre : در گوگل


آیا معنی joie de vivre مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )