انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 894 100 1

joker

تلفظ joker
تلفظ joker به آمریکایی/ˈdʒoʊkə/ تلفظ joker به انگلیسی/ˈdʒəʊkə/

معنی: شوخ، مزاح، بذله گو، ژوکر، مضمون گو
معانی دیگر: هر دشواری پیش بینی نشده، مشکل ناآشکار، (خودمانی) آدم، کس، شخص (به ویژه اگر درخور تحقیر یا تمسخر باشد)، دلقک، آدم شوخ، آدم لطیفه گو، آدم گواژگر، آدم شوخ دل، (مطلبی که زیرکانه در قانون یا سند و غیره گنجانده می شود و معنی باطنی آن را دگرگون می کند) مطلب چندپهلو، واژه (یا جمله ی) تبه ساز، (ورق بازی) ژوکر، شیطان

بررسی کلمه joker

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone who frequently tells jokes or acts so as to provoke laughter; jokester.
مترادف: clown, comedian, jester, wag
مشابه: buffoon, character, comic, cutup, jokester, kidder, punster, quipster, wit, zany

- He was always the joker in school, and we loved his antics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اون همیشه جوکر در مدرسه بود و ما عاشق antics بودیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او همیشه در مدرسه جادوگر بود و ما عاشقانمان را دوست داشتیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: in a deck of playing cards, a card, usu. one of two such, that has no suit or denomination, is used as a wild card in certain games, and usu. bears a picture of a court jester.
مشابه: wild card

(3) تعریف: a concealed, unnoticed, or unknown fact, stipulation in a document, or the like that eventually has a major effect or causes a major unexpected change.
مترادف: catch
مشابه: Catch-22, fine print, hitch, pitfall, snag, snare, trap

(4) تعریف: (informal) a person considered to be incompetent, mischievous, or annoying.
مترادف: loser
مشابه: creep, jerk, schlemiel, turkey

- What joker took my briefcase?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] کدوم دلقک کیف منو گرفته؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] چه جوک بار من را گرفتم؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- I can't believe my sister plans to marry that joker.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] باورم نمی‌شه که خواهرم می‌خواد با اون جوکر ازدواج کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] من نمی توانم باور کنم که خواهر من قصد دارد از این جادوگر ازدواج کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه joker در جمله های نمونه

1. that joker must be taught a lesson
ترجمه به اون دلقک باید درس عبرت داد.

2. the joker is the cost of machinery amortization
ترجمه مشکل پیش‌بینی نشده،هزینه‌ی استهلاک ماشین‌آلات است.

3. who is the joker who has left behind his wallet?
ترجمه اون بابایی که کیف پولش را جا گذاشته است کیست‌؟

4. He is, by nature, a joker, a witty man with a sense of fun.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او در طبیعت، یک دلقک، یک دلقک، یک مرد عاقل با احساس لذت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او طبیعتا یک جادوگر است، یک مرد باهوشی با حس لذت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Look at that joker - he's doing 25 miles an hour at the most.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به اون جوکر نگاه کن اون ۲۵ مایل در ساعت کار میکنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به این جادوگر نگاه کنید - بیشتر از 25 مایل در ساعت می گذرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Some joker keeps setting off the fire alarm.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یه دلقک که داره آژیر آتش‌سوزی رو خاموش می کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعضی از جوک ها از زنگ هشدار آتش می گیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The joker in the pack is, of course, the political situation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته، شوخ‌طبع در گروه، وضعیت سیاسی را به خود اختصاص داده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته، جادوگر در بسته، البته وضعیت سیاسی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Some joker had removed them all.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک دلقک همه آن‌ها را برداشته بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برخی از شوخی آنها همه را برداشته بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Invariably the butt of the family joker, he leaves his wife clamouring for an image maker for a husband.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همواره مورد تمسخر افراد شوخ‌طبع خانواده قرار می‌گیرد، و همسرش را برای همسری برای همسری انتخاب می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همواره لبخند جوکر خانوادگی، او همسرش را به خاطر یک سازنده تصویر برای یک شوهر ترک می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. He gained a reputation as a practical joker, yet at the same time could be quite morose.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به عنوان یک دلقک اهل عمل، شهرتی به دست آورده بود، اما در عین حال می‌توانست عبوس باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او شهرت را به عنوان یک جادوگر عملی به دست آورد، اما در عین حال می تواند بسیار غم انگیز باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Glancing round Nutty saw some skinhead joker put out an enormous boot and trip Hoomey as he came by.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نیم نگاهی به اطراف انداخت و دید که یک دلقک که یک دلقک با یک چکمه بزرگ از آن بیرون می‌آید و از آنجا بیرون می‌آید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نگاهی به دور نیتی دیدم برخی از جادوگران اسکولد یک بوت عظیم و سفر Hoomi را به عنوان او آمد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The joker exaggerated Lilley's plight, but gave an indication of a dilemma he was about to face on the hustings.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مرد شوخ‌طبع از وضع اسفناک او اغراق می‌کرد، اما نشانه‌ای از معمایی بر زبان آورد که قرار بود بر روی سکوی سخنرانی بایستد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جکور غلبه بر وضعیت لیلی را نشان داد، اما نشان داد که معضلی که او در مواجهه با آن مواجه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. He's a real practical joker.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او یک دلقک واقعی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او یک شوخی واقعی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف joker

شوخ (اسم)
jocularity , jester , joker
مزاح (اسم)
joke , jest , droll , joker , funny man , leg-pull , one-liner
بذله گو (اسم)
rogue , farceur , gagger , joker , humorist , gagman , gangster , humourist
ژوکر (اسم)
joker
مضمون گو (اسم)
joker

معنی کلمه joker به انگلیسی

joker
• one who jokes, jester; one of two extra playing cards in a deck of cards
• someone who is a joker likes making jokes or doing amusing things.
• the joker in a pack of cards is a card which does not belong to any of the four suits.

joker را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی joker

ebitaheri@gmail.com ٢١:٠٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٩
شیطونک
|

آرش ضرابی ٢١:٢٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٩
شیطان
|

آرین تیمورخانی ٢٠:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/٣١
دلقک و انسان قمار باز و فرد شکست خورده
|

پیشنهاد شما درباره معنی jokerنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی joker
کلمه : joker
املای فارسی : جوکر
اشتباه تایپی : تخنثق
عکس joker : در گوگل


آیا معنی joker مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )