برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

journey work


مزدوری، شاگردی، کارمزدی

journey work را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام نصرتی
کار روز مزدی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی journey work
کلمه : journey work
املای فارسی : جورنی ورک
اشتباه تایپی : تخعقدثغ صخقن
عکس journey work : در گوگل

آیا معنی journey work مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )