برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1312 100 1

jump to conclusions


بدون تعمق کافی نتیجه گیری کردن، برداشت شتاب آمیز داشتن

معنی کلمه jump to conclusions به انگلیسی

jump to conclusions
• make hurried judgments, quickly reach a conclusion with little deliberation

jump to conclusions را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا دولت دوست
زود قضاوت کردن
Razgls
Make a decision about sth too quickly without knowing all the facts
mahdi
تصمیم درست گرفتن بدون اطلاع از چیزی
اسرا
زودقضاوت نکنید
Tala
قضاوت عجولانه کردن
Siamak
عجله ای تصمیم گرفتن بدون در نظر گرفتن جوانب
mahya
پیش داوری کردن
Mahdi 28
تصمیم عجولانه گرفتن
سریع و بی دقت نتیجه گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jump to conclusions
کلمه : jump to conclusions
املای فارسی : جامپ تو کنکلوسینس
اشتباه تایپی : تعئح فخ زخدزمعسهخدس
عکس jump to conclusions : در گوگل

آیا معنی jump to conclusions مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )