برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
jus - or - just

jus or just


مخفف: داد، عدالت، دادرسی

jus or just را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jus or just
کلمه : jus or just
املای فارسی : جاس آور جاست
اشتباه تایپی : تعس خق تعسف
عکس jus or just : در گوگل

آیا معنی jus or just مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )