برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1348 100 1

just now


هم اکنون، الان، الساعه، انی بیش نیست که، اندکی پیش، همین حالا

واژه just now در جمله های نمونه

1. I'm sorry, but I'm busy just now.
[ترجمه ترگمان]متاسفم، اما الان سرم شلوغه
[ترجمه گوگل]متاسفم، اما اکنون مشغول هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Do not need better than it is now just now so good.
[ترجمه ترگمان]حالا بهتر از این نیست که این قدر خوب باشد
[ترجمه گوگل]لازم نیست بهتر از آن است که در حال حاضر فقط در حال حاضر خیلی خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Who was that at the door just now?
[ترجمه ترگمان]کی پشت در بود؟
[ترجمه گوگل]در حال حاضر چه کسی در حال حاضر بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Your offer of a loan is extremely welcome just now.
[ترجمه ترگمان]پیشنهاد شما به وام بسیار قابل استقبال است
[ترجمه گوگل]پیشنهاد شما از وام فقط در حال حاضر بسیار خوش آمدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه just now به انگلیسی

just now
• just this moment

just now را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kosar
همین الان
گلی افجه
همین حالا
Right now

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی just now
کلمه : just now
املای فارسی : جاست نوع
اشتباه تایپی : تعسف دخص
عکس just now : در گوگل

آیا معنی just now مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )