برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
just - to - be - on - the - safe - side

just to be on the safe side

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
صرفاً جهت اطمینان ، فقط محض اطمینان ( برگرفته از Kafka on the Shore by Haruki Murakami)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی just to be on the safe side مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )