برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1283 100 1

jutting


پیشرفته، پیشامده

واژه jutting در جمله های نمونه

1. mountains which were jutting into the sky
کوه‌هایی که سر به آسمان کشیده بود.

2. he climbed up the rock using some jutting parts as holds
او از برجستگی‌های سنگ‌به عنوان دستگیره استفاده کرد و از صخره بالا رفت.

3. The climbers rested on a sheltered ledge jutting out from the cliff.
[ترجمه ترگمان]کوهنوردان بر روی لبه sheltered که از صخره بیرون‌زده بود استراحت کردند
[ترجمه گوگل]کوه نوردان بر روی یک گودال پناهگاهی که از صخره ایستاده بودند، دراز کشیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She is young and she is beautiful, jaw jutting forth, hair swept back, eyes deep and direct.
[ترجمه ترگمان]او جوان است و او زیبا است و فک، forth جلو می‌زند، موها به عقب کشیده می‌شود، چشم‌هایش عمیق و مستقیم است
[ترجمه گوگل]او جوان است و زیبایی دارد، فک، فک و فاحشه، موهای پشت سر، چشم های عمیق و مستقیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He was an awe-inspiring sight, his beard jutting out fiercely and his brow knotted in anger.
[ترجمه ترگمان]او یک منظره ترسناک و الهام‌بخش بود، ریش او به شدت بیرون‌زده بود و پیشانیش از خشم گره خورده بود
[ترجمه گوگل]او یک چشم انداز هیجان انگیز بود، ...

jutting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
برآمده . بیرون زده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jutting
کلمه : jutting
املای فارسی : جوتینگ
اشتباه تایپی : تعففهدل
عکس jutting : در گوگل

آیا معنی jutting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )