برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1281 100 1

juvenile

/ˈdʒuːvənəl/ /ˈdʒuːvənaɪl/

معنی: نوجوان، خردسال، کودکانه، بچگانه، احمقانه، در خور جوانی، ویژه نو جوانان
معانی دیگر: طفل، بچه، (زمین شناسی ـ در مورد گاز یا آب و غیره: خارج شونده از اعماق زمین برای اولین بار) نخستین (magmatic هم می گویند)، (گیاه شناسی ـ جانورشناسی: گیاه یا جانور جوانی که از نظر شکل و ویژگی های دیگر با نوع بالغ خود فرق دارد) نونهال، جوانچه، وابسته به جوانی یا نوجوانی، نونهالانه، نونهالی، هنرپیشه ای که نقش نوجوانان را بازی می کند، (امریکا) کتاب برای نوجوانان، کتاب خردسالان، (اسبدوانی و اسب پروری) اسب مسابقه ای دوساله

بررسی کلمه juvenile

صفت ( adjective )
(1) تعریف: not yet having attained maturity; not adult; young.
مترادف: immature, young, youthful
متضاد: adult
مشابه: adolescent, childish, minor, preteen, pubescent, teen-age

(2) تعریف: characteristic of or appropriate for a juvenile person.
مترادف: young, youthful
متضاد: adult
مشابه: adolescent, childish, preteen, pubescent, puerile, teen-age

(3) تعریف: intellectually immature; childish.
مترادف: callow, childish, immature, jejune, puerile
متضاد: mature
مشابه: adolescent, green, teen-age, unripe, young
اسم ( noun )
مشتقات: juvenilely (adv.), juvenileness (n.), juvenility (n.)
• : تعریف: one who is not yet an adult; young person; adolescent.
مترادف: adolescent, kid, minor, teen-ager, youngster, youth
متضاد: adult
مشابه: child, fledgling, preteen, youngling

واژه juvenile در جمله های نمونه

1. My sister is known in the family as a juvenile delinquent.
خواهرم در خانواده به عنوان یک نوجوان بزهکار شناخته شده است

2. Paula is still young enough to wear juvenile fashions.
پائولو هنوز به اندازه کافی نوجوان است که لباس های جوانانه بپوشد

3. Ellen used to devour "Cinderella" and other stories for juveniles.
الن عادت داشت داستان های "سیندرلا" و سایر داستان های کودکانه را بخواند

4. juvenile delinquent
نوجوان بزهکار

5. juvenile gases
گازهای نخستین

6. juvenile magazines
مجله‌های بچه‌ها

7. juvenile waters
آب‌های جوان

8. a juvenile period that is essentially asexual
دوران جوانی که اصولا غیر جنسی است.

9. ten juvenile years of my life
ده سال جوانی من

10. that man's behavior was juvenile
رفتار آن مرد بچگانه بود.

11. part of his work is to counsel juvenile delinquents
بخشی از کار او اندرز دادن به جوانان بزهکار است.

12. He is an expert in juvenile delinquency.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف juvenile

نوجوان (اسم)
adolescent , teenager , juvenile , youngster , stripling , younker , teener
خردسال (صفت)
juvenile , minor , underage
کودکانه (صفت)
silly , juvenile , childish , puerile , infantine
بچگانه (صفت)
little , silly , juvenile , young , childlike , childish , puerile , infantile , small-fry
احمقانه (صفت)
senseless , silly , juvenile , insane , childish , puerile , potty , infatuated , doltish , highland , spooney , spoony
در خور جوانی (صفت)
juvenile
ویژه نو جوانان (صفت)
juvenile

معنی عبارات مرتبط با juvenile به فارسی

(حقوق) دادگاه خردسالان (معمولا زیر 18 ساله)، دادگاه نوجوانان
بزهکاری خردسالان، بزهکاری نوجوانان (معمولا زیر 18 ساله)
(حشره شناسی) گیزن جوانی، هورمون جوانی (هورمون بدن حشرات جوان که رشد و دگردیسی را تنظیم می کند)

معنی juvenile در دیکشنری تخصصی

[سینما] بازیگر جوان
[زمین شناسی] جوان
[آب و خاک] جوان
[زمین شناسی] گاز نوخاسته گازهایی است که برای اولین بار از درون اعماق زمین به سطح زمین می آیند.
[عمران و معماری] آب جوان - آب ژونیل
[معدن] آب ماگمایی (زمین شناسی اقتصادی)
[آب و خاک] آب جوان

معنی کلمه juvenile به انگلیسی

juvenile
• young person, youth, adolescent
• young; of or pertaining to youth or young people; childish, immature
• a juvenile is a child or young person who is not yet old enough to be regarded as an adult; a formal use.
• juvenile activity or behaviour involves young people who are not adults.
• you can describe someone's behaviour as juvenile if you think that it is silly or immature.
juvenile court
• court of law where minors are tried
• a juvenile court is a court which deals with crimes committed by young people who are not yet old enough to be considered as adults.
juvenile delinquency
• legal offenses committed by minors, antisocial behavior on the part of young persons
• juvenile delinquency is vandalism and other criminal behaviour that is committed by young people who are not yet old enough to be legally considered as adults.
juvenile delinquency squad
• police division which deals with offenses committed by minors
juvenile delinquent
• person under the age of 18 who displays antisocial or illegal behavior
• a juvenile delinquent is a young person who is guilty of committing crimes, especially vandalism or violence.
juvenile diabetes
• acute form of diabetes appearing in children (requires daily injections of insulin)
juvenile investigator
• one who specializes in investigating crimes committed by minors
juvenile judge
• judge who presides over a juvenile court (court of law where minors are tried)
juvenile offender
• person under the age of 18 who has committed a legal offense

juvenile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Koosha
چقدر تلفظ اش شبیه همان� جوانی� گفتن خودمان است ، شاید از فارسی گرفته شده است. جو ونایل یا جوانی
يار دلواري
نوجوان، در خور جوانی
may بهار جوانی ریعان شبابhey day
اوج خوش بختی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی juvenile
کلمه : juvenile
املای فارسی : جوونیل
اشتباه تایپی : تعرثدهمث
عکس juvenile : در گوگل

آیا معنی juvenile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )